ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

The Heritage Walk Grand Sale

The Heritage Walk Grand Sale

កាលបរិច្ឆេទ: 10-19/July/2020

បើក: 09:00am - 09:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk-B1

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតំលៃទៅលើ មុខ ទំនិញ និង ម្ហូបអាហារជាង 20 ហាងរហូតដល់ 50% និង ការតាំងលក់ផលិតផលនៅផ្សារ
ហេរីថេក វ៉ក ជាន់
B1.ពីថ្ងៃទី 10 ដល់
19 ខែ កក្កដានេះតទៅ។

 

**
រាល់ការចំណាយសរុបចាប់ពី 20$ នឹងទទួលបានការចតរថយន្ត
2 ម៉ោងដំបូងដោយឥតគិតថ្លៃ!
សូមកុំអោយឱកាសពិសេសនេះកន្លងផុតអោយសោះ!

 

CONTACT INFO

Tel           : +855 63 968 007