ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

ថតរូបឈ្នះរង្វាន់

ថតរូបឈ្នះរង្វាន់

កាលបរិច្ឆេទ: 17 - 31 November 2021

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk

📸 Snap & Win 📸

ឈ្នះរង្វាន់ កាមេរ៉ា Polaroid ចំនួន3គ្រឿង
ពីផ្សារហេរីថេក!!

ងាយៗគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រាម៖

 – ធ្វើការថតរូបរបស់អ្នក
ជាមួយការតុបតែងថ្ងៃបុណ្យណូអែល នៅផ្សារហេរីថេក

–  ផុសរូបក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់លោកអ្នករួចធ្វើការ
Check-In
នៅផ្សារហេរីថេក

–  ប្រើ hastag:
#theheritagewalk

–  ដាក់ផុសជា Public

ពិន្ទុដាក់ទៅលើ

❤️ = 5

LIKE = 5

SHARE = 10

កម្មវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 17 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021
តោះៗចូលរួមលេងដើម្បីទទួលបានរង្វាន់នេះ!

* លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

CONTACT INFO

Tel           : +855 15 464 222