ពត៌មានលំអិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍

ស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យណូអែល និងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល

ស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យណូអែល និងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល

កាលបរិច្ឆេទ: 15 December 2021 - 02 January 2022

បើក: 08:00am - 10:00pm

ទីកន្លែង: The Heritage Walk B1 & 1F

រីករាយស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យណូអែល
និងឆ្នាំថ្មី ជាមួយបទពិសោធន៍ថ្មីៗនៅផ្សារហេរីថេក 
🎁

កម្មវិធីកំសាន្តសម្បូរបែបសំរាប់កុមារ
ការតាំងលក់នូវសំភារៈប្រើប្រាស់ កាដូអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើន និងហ្គេមផ្សងសំណាងឈ្នះរង្វាន់សន្ធឹកសន្ធាប់។

មកចំណាយពេលនិងបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាមួយក្រុមគ្រួសារ
និងមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក និងបទពិសោធន៍គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅផ្សាហេរីថេក
🎄🌈

CONTACT INFO

Tel           : +855 15 464 222