ការផ្តល់ជូន

Dairy Queen – Twin take home

Twin Take Home

ហាង: Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 13-18 July 2021

បើក: 10:00am - 08:00pm

ជាន់: GF

រីករាយជាមួយការ៉េមថេកហូមកូនភ្លោះ ទិញ2កែវ ថែមជូននំខូនរហូតដល់10នំ សម្រាប់ប្រូម៉ូសិននេះអាចធ្វើការទិញនៅហាងផ្ទាល់ក៏បាន កុម្ម៉ង់តាម HungryApp ក៏បានហើយមានចាប់ពីថ្ងៃទី 13​ រហូតដល់ថ្ងៃទី18 ខែកក្កដានេះ។

ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
023 880 880 / 017 320 374 / 015 464 222
Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

 

CONTACT INFO
Tel : +855 17 320 374