ការផ្តល់ជូន

Domino’s Pizza

10000 Riel

ហាង: Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: 28/Oct/2019 onward

បើក: 02:00pm - 05:00pm

ជាន់: GF

About Promotion

ប្រូម៉ូសិនពិសេស Happy Hour ភីហ្សាខ្នាតតូច តម្លៃត្រឹមតែ 10,000រៀល។

រីករាយជាមួយ Domino’s Pizza ចាប់ពីថ្ងៃទី 28 ខែតុលា ឆ្នាំ2019 នេះតទៅ។ មានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាច។

☎️សរាប់ការកុម្ម៉ង់ និងដឹកជញ្ជូន 1800 2020។

***លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

CONTACT INFO
Tel : +855 93 997 222