ការផ្តល់ជូន

Bar B Q Plaza – ទឹកស៊ុបបែបជប៉ុន

ទឹកស៊ុបបែបជប៉ុន

ហាង: BAR-B-Q PLAZA

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ មិនា ១៧ មេសា ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

ទឹកស៊ុបថ្មី ទឹកស៊ុបបែបជប៉ុន មកដល់ហើយ!

ចាំដល់ណា ទឹកស៊ុបថ្មី ទឹកជ្រលក់ថ្មី ជាមួយរសជាតិបែបជប៉ុនថ្មី គ្រឿងផ្សំប្លែក បង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់គាប់ចិត្ត ដែលកំពុងទទួលការពេញនិយមជាខ្លាំងនោះ នឹងរំលេចរសជាតិដ៏ពិសេសនេះ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 ។ ចាំកាលទៀតទៅសាកទាំងអស់គ្នា។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 093 322 642
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

CONTACT INFO
Tel : +855 93 322 642