ការផ្តល់ជូន

Café Amazon – សូកូឡាខ្មៅ

សូកូឡាខ្មៅ

ហាង: Café Amazon

កាលបរិច្ឆេទ: ១១​ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៨យប់

ជាន់: GF

សូមណែនាំ សូកូឡាខ្មៅគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិកាកាវ​ 🥤🍫

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 097 994 9168 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Café Amazon
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


Not only ZonZon’s favorite! Dark Chocolate is perfect for those who enjoy the rich taste of cocoa.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 097 994 9168 / 015 464 222
– More information: Café Amazon
– Telegram: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168