ការផ្តល់ជូន

Café Amazon – តែម៉ាត់ឆាសណ្តែកក្រហម

តែម៉ាត់ឆាសណ្តែកក្រហម

ហាង: Café Amazon

កាលបរិច្ឆេទ: ២៦ តុលា ២០២១ តទៅ

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: GF

តែម៉ាត់ឆាសណ្តែកក្រហម មានលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់របស់វា! មានរសជាតិស្រទន់ ក្លិនឈ្ងុយ នៃតែម៉ាត់ឆាមានគុណភាព ផ្សំជាមួយទឹកដោះគោស្រស់ រួចបន្ថែមនូវសណ្តែកក្រហមផ្អែមឆ្ងាញ់ពីលើភេសជ្ជៈទៀត។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 097 994 9168 / 015 464 222
– ព័ត៌មានបន្ថែម: Café Amazon
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk


Red bean Matcha has its own uniqueness! The taste is soft, fragrant of quality Matcha.

– The Heritage Walk, Ground Floor
– 097 994 9168 / 015 464 222
– More information: Café Amazon
– Telegram: https://t.me/theheritagewalk

 
 

CONTACT INFO
Tel : +855 97 994 9168