ការផ្តល់ជូន

Domino’s Pizza – Buy 01 Get 01

Buy 01 Get 01

ហាង: Domino’s Pizza

កាលបរិច្ឆេទ: 26-Oct Until 01-Nov-2020

បើក: 10:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

យក្សអរ..!! អូៗៗៗ ហឺ……!! ពេលមានប្រូម៉ូសិនហ្វេនរឹតតែអរ ដំណឹងដ៏ពិសេស សម្រាប់រដូវកាលបុណ្យអុំទូក!!
ប្រូម៉ូសិន ទិញ
1 ថែម1 ពីដូមីណូភីហ្សា ផ្សារហេរីថេក ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ តុលា
រហូតដល់ ថ្ងៃទី០១ វិច្ឆិកា ២០២០
ញ៉ាំក្នុងហាងក៏បាន ខ្ចប់ក៏បាន ដឹកជញ្ចូនក៏បាន។ ប្រូម៉ូសិននេះសម្រាប់ភីហ្សាខ្នាតកណ្តាល
និងខ្នាតធំគ្រប់រសជាតិ។

CONTACT INFO
Tel : +855 93 997 222