ការផ្តល់ជូន

Dairy Queen – 50% Off

50% Off

ហាង: Dairy Queen

កាលបរិច្ឆេទ: 04-July-2020 Until 11-July-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

ឱកាសពិសេស! បញ្ចុះតម្លៃ ៥០% លើការ៉េមគ្រប់ប្រភេទពី ឌីឃ្យូ!
ចាប់ពីថ្ងៃទី ៤ ដល់ ១២ ខែកក្កដានេះ លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃលើគ្រប់ប្រភេទការ៉េមទាំងអស់
ហើយការផ្តល់ជូននេះមានតែនៅ សាខាផ្សារហេរីថេកវ៉ក តែប៉ុណ្ណោះ។

CONTACT INFO
Tel : +855 87 459 990