ការផ្តល់ជូន

Swensen’s – 50% Off

50% Off

ហាង: Swensen’s

កាលបរិច្ឆេទ: 28-September-2020 Until 30-September-2020

បើក: 11:00am - 10:00pm

ជាន់: GF

រីករាយខួបទី ១៣ឆ្នាំរបស់ហាងការ៉េម ស្វិន សិន នៅប្រទេសកម្ពុជា!!
សូមថ្លែងអំណអរគុណដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រ ស្វិន សិន កន្លងមក។ ស្វិន សិន
សូមផ្ដល់ជូនពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ដល់ ៣០ ខែកញ្ញា នៅសាខាផ្សារហេរីថេក
ដោយមានការបញ្ចុះតម្លែ ៥០% លើផលិតផលសាន់ដេទី ២ ក្នុង
Signature Group។ កាន់តែពិសេសទៀតនោះ
រាល់ការជាវចាប់ពី ១០ដុល្លារឡើងទៅ នឹងអាចចូលរួមលេងហ្គេមលោតយករង្វាន់ពី ស្វិន សិន
ទៀតផង។ តោះតោះចាំអីទៀត
mention មិត្តភក្ដ័មកញុំាការ៉េមទាំងអស់គ្នា។

CONTACT INFO
Tel : +855 61 882 250