ការផ្តល់ជូន

Starbucks – Strawberry Choux Cream Frappuccino

Strawberry Choux Cream Frappuccino

ហាង: Swensen’s

កាលបរិច្ឆេទ: 10 June 2021 Onward

បើក: 11:00am - 08:00pm

ជាន់: GF

សូមណែនាំរសជាតិរសជាតិថ្មី Strawberry Choux Cream Frappuccino ដែលអាចជួយរំសាយអារម្មណ៍ស្មុកស្មាញនារដូវក្តៅនេះ។ និយាយពីថា ប៊ឺតមួយគ្រូកមក គឺពោរពេញដោយនំវ៉ាន់នីឡា Custard លាយជាមួយចំណិតស្ត្រូប៊ឺរីដុំៗ និងកំទេចនំប្រៃដ៏ឈ្ងុយ ចាប់ចិត្ត ចាប់មាត់តែម្ដង។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 087 700 794 / 015 464 222
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

CONTACT INFO
Tel : +855 87 700 794