ការផ្តល់ជូន

Toy & Me – Phchum Ben Day

phchum ben day

ហាង: Toys & Me

កាលបរិច្ឆេទ: 02-September-2020 Until 20-September-2020

បើក: 08:00am - 10:00pm

ជាន់: B1

ទិញឈ្នះៗ 🎉 ក្នុងឱកាសអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ រាល់ការចំណាយចាប់ពី $35 អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានការចាប់ឆ្នោតឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមនៅ Toys&Me សាខាផ្សារហេរីថេក។
ប្រញាប់ឡើង រង្វាន់ជាច្រើន នៅចាំលោកអ្នក។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ដល់ 20 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

CONTACT INFO
Tel : +855 23 888 118