ការផ្តល់ជូន

The Pizza Company – ទិញ១ថែម១

ទិញ១ថែម១

ហាង: The Pizza Company

កាលបរិច្ឆេទ: ២៩ មេសា ២០២២

បើក: ០៨ព្រឹក - ០៩យប់

ជាន់: ជាន់ផ្ទាល់ដី​

រីករាយជាមួយការទិញមួយថែមមួយនៃភីហ្សា ដែលពេញនិយមញុំាជាងគេនោះគឺសំបកអ៊ិចស្រ្តាឈីសហ្ស៊ី សោះសេជបៃត៍ សាច់ក្រកមានឈីសព័ទ្ធជុំវិញខាងក្នុងឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មាត់។

ផ្តល់ជូននៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់ការបរិភោគក្នុងហាង និងការកម្ម៉ង់ខ្ចប់ក្នុងហាងផ្ទាល់រឺកម្ម៉ង់ខ្ចប់តាមរយៈHungryApp។

– ផ្សារហេរីថេក, ជាន់ផ្ទាល់ដី
– 063 210 713 | 023 880 880
– Telegram Channel: https://t.me/theheritagewalk

CONTACT INFO
Tel : +855 63 210 713